A   felhívás műszaki területre szól, de előnyben részesülnek a Sályi István   Gépészeti tudományok, illetve a Hatvany József  Informatikai tudományok Doktori Iskolákba   jelentkező  pályázók.

 

Képzési idő: 36 hónap

 

Követelmények   és feltételek:

 

  • jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi   oklevéllel  rendelkező személyek (a   doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint   elismerését kérelmeznie kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél másolatát,   valamint a tanulmányok időtartamát és a tanulmányok sikeres teljesítését   igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles   fordítását)
  • a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával)   befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve   "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat   megszerzését igazoló oklevél
  • a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag   elismert középfokú C típusú (komplex), vagy középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga
  • a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a   választott témában
  • előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro   Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat   vagy más hasonló tevékenység) rendelkező pályázó

 Az elbírálás   szempontjai:

A felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán   meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával   kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről,   nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a   jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy   nem javasolja felvételüket.

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges.   A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti   az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért   pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő kari doktori   tanácsnak. A kari doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj   keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével   javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.

A felvett nappali tagozatos hallgatót 36 hónapra   ösztöndíj illeti meg. Az állami ösztöndíj jelenleg 100.000,- Ft havonta. A   felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi   elhelyezést kaphatnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést   fizetnek.

 

Jelentkezés határideje:

2013. augusztus 22.

A felvételi vizsga időpontja:

Várhatóan 2013. augusztus vége, szeptember eleje

A felvételi döntés   időpontja:

Várhatóan 2013. szeptember

A doktoranduszok részére   nyújtható állami és intézményi támogatások, juttatások:

  • állami doktori ösztöndíj meghatározott létszámú ösztöndíjasok   számára,
  • kollégiumi elhelyezés az állami ösztöndíjas nappali tagozatos   doktoranduszok részére,
  • szociális támogatás,
  • a nappali szervezett képzésben résztvevők számára nyelvórák   látogatása,
  • az intézmény könyvtárának, infrastruktúrájának használata.

 

Felvételi eljárási  díj:

9.000,- Ft

 

Jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu  Kutatási kutatási tevékenység/PhD képzés és fokozatszerzés) és csekk igényelhető a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon (A/4. épület 111. szoba).

A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályra kell leadni 2013. augusztus 22-ig.

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján, www.uni-miskolc.hu (ezen belül „Kutatási tevékenység”, „PhD képzés és fokozatszerzés”) megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)

Fel