TUDOMÁNYÁGI DOKTORI TANÁCS

     
Elnök: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, MTA doktora
Elnökhelyettes: Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, PhD
     
Szavazati jogú egyetemi tagok    
  Dr. Roósz András professor emeritus, DSc, MTA rendes tagja
  Dr. Kaptay György egyetemi tanár, MTA doktora
  Dr. Kékesi Tamás egyetemi tanár, MTA doktora
  Dr. Mertinger Valéria egyetemi tanár, PhD
     
Szavazati jogú külső tagok    
  Dr. Belina Károly egyetemi tanár, PhD
  Dr. Beke Dezső professor emeritus, DSc
  Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár, MTA doktora
     
Tanácskozási jogú egyetemi tagok    
  Dr. Bárczy Pál professor emeritus, CSc
  Dr. Bárány Sándor professor emeritus, DSc
  Dr. Gömze A. László egyetemi tanár, CSc
  Dr. Krállics György egyetemi tanár, PhD
  Dr. Marossy Kálmán  egyetemi tanár, PhD
  Dr. Viskolcz Béla egyetemi tanár, CSc
  Dr. Baumli Péter egyetemi docens, PhD
  Dr. Török Tamás egyetemi tanár, DSc
  Dr. Szűcs István professor emeritus, CSc
     
Tanácskozási jogú külső tagok    
  Dr. Buza Gábor c. egyetemi tanár, CSc
  Dr. Dúl Jenő c. egyetemi tanár, kutatópforesszor, CSc
     
Titkár (nem tagja a Tanácsnak): Kissné Dr. Svéda Mária tudományos munkatárs, PhD
     
Doktoranduszok képviselője 1 fő szavazati jogú Tamási Kinga
  1 fő tanácskozási jogú Dr. Mikóné Mádia Laura Johanna 
     
Tanulmányi Bizottság    
Elnök: Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár
Titkár: Kissné Dr. Svéda Mária tudományos munkatárs
Tagja: két fő doktorandusz Tamási Kinga, Dr. Mikóné Mádia Laura Johanna
  Roneczné Ambrus-Tóth Judit ügyvivő szakértő
Fel