FOKOZATOT SZEREZTEK

Jelölt neve

Témavezető

Társ témavezető

Védés időpontja

Értekezés címe

Cím odaítélése

Minősítés 

Munkahely 

Megvédett új tudományos eredmények 

Károly Zoltán

Kovács Károly

 

1996.06.21 13:00

Minőségbiztosítási szempontok a Si-mentes Al-mal dezoxidált acélok üstmetallurgiai kezelése során

1996.10.01

summa cum laude

 

 

Palotás Árpád Bence

Voith Márton

 

1997.04.08 13:00

Képelemzés alkalmazása nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételeken

 1997.05.22

summa cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Devyatkin Szergej

Kaptay György

 

1997.05.20 13:00

Átmenetifém-diboridok elektrokémiai szintézise nagyhőmérsékletű sóolvadékok elektrolízise útján

1997.07.09

rite

 

 

Jánosfy Gyula

Károly Gyula

 

1998.01.16 10:00

 Alumíniummal csillapított, szilícumszegény lágyacélok fémesalumínium tartalmának és oxigénszintjének szabályozása

 1998.01.22

summa cum laude

 

 

Csepeli Zsolt

Gácsi Zoltán

 

1998.03.12 13:00

Irányítottan kristályosított volfrám szállal erősített alumínium mátrixú kompozit szerkezete

1998.06.24

summa cum laude

ISD Dunaferr ZRt., Dunaújváros

 

Mertinger Valéria

Bárczy Pál

 

1998.05.07 10:00

Gravitáció okozta olvadékmozgások hatása az Al-Ni eutektikum szerkezetére

1998.06.24

summa cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Sevcsik Mónika

Wopera Lászlóné

 

1998.06.18 10:00

Az ipar energiagazdálkodásának elemzése, különös tekintettel a kohászati energiafelhaszálásra a magyarországi gazdasági átalakulás időszakában

1998.06.24

cum laude

Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt. Miskolc

 

Gál Sémer Sándor

Raisz Iván

 

1998.08.25 10:00

Kemometria alkalmazása a hidrometallurgiában

1998.10.14

summa cum laude

 

 

Török Béla

 Tóth Lajos Attila

 

1999.02.04 13:00

A TiO2 hatása a nagyolvasztói salakok néhány metallurgiai tuljdonságaira

1999.02.23

summa cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Hegedűs Éva

Tranta Ferenc

 

1999.06.10 14:00

Tiszta és adalékolt béta volfrám előállítása és jellemzése

1999.10.14

cum laude

 

 

Balázsi Csaba

Bárczy Pál

 

2000.09.18 10:00

Volfrámsav hidrát és származékainak előállítás és vizsgálata

2000.09.22

summa cum laude

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest

 

Kuti István

Roósz András

 

2000.11.30 10:00

A kétalkotós szilárdoldatok egyirányú kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezet modellezése

2001.02.13

summa cum laude

Számalk, Budapest 

 

Alexandr Viktorovics Beljajev

Roósz András

 

2000.11.16 10:00

Új szabályozási algoritmus sokzónás kristályosító berendezésekhez

2001.02.13

cum laude

 Kazakhsztán

 

Tikász László

Kaptay György

 

2001.02.28 10:00

Egy virtuális alumíniumelektrolizáló kád kidolgozása és alkalmazása

2001.04.09

cum laude

 Kanada

 

Pintér Richárd Zoltán

Dr. Szalai Gyula 

Dr. Friedrich Klein 

2001.01.01 0:00

A nagynyomású öntés formatöltésének modellezése különböző formák esetén

   2001.04.09

cum laude

Audi Hungária Kft., Győr 

 

Báder Enikő

Kaptay György

 

2001.05.24 10:00

Határfelületi energiák vizsgálata a fém- és kompozitöntészet egyes területein

 2001.06.21

cum laude

 

 

Rontó Viktória

Roósz András

 

2001.10.20 10:00

A szekunder dendritágak durvulása háromalkotós alumínium ötvözetek kristályosodásakor

2001.11.29

summa cum laude

Miskolci Egyetem MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport, Miskolc

 

Zupkó István

Gulyás József

 

2002.04.05 11:00

Alumíniumötvözetek kisajtolásának számítógépes szimulációja

 2002.05.22

cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Németh Szabolcs

 Dr. Palotás Árpád

 

2001.01.01 0:00

NOx emisszió csökkentése osztott tüzeléssel acélipari izzitókemencéknél

 2002.05.22

summa cum laude

 

 

Kuki Ákos

 Dr. Zsuga Miklós

 

2001.01.01 0:00

Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldalfázisú mikrofázis szeparációjának vizsgálatára

2002.05.22

cum laude

 Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

 

Bakos István

Voith Márton

 

2002.12.11 11:00

Az acél szélesszalag hideghengerlés fejlesztése alapvető technológiai paraméterek optimalizálásával és termelésirányítási rendszerfejlesztéssel

2003.05.15

summa cum laude

 

 

Braun Gábor

Voith Márton

 

2003.06.06 13:00

Az acél szélesszalag meleghengerlési technológia tervezésének újszerű alapelvei

2003.06.18

summa cum laude

 

 

Babcsán Norbert

Bárczy Pál

 

2003.10.18 10:00

Ceramic Particles Stabilized aluminium Foams

2003.12.02

summa cum laude

Aluinvent Kft.

 

Varga László

Dúl Jenő

 

2003.12.18 10:00

Lemezgrafitos öntöttvas olvadék csíraállapota és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata

2004.02.17

summa cum laude

 

 

 Sebő Sándor

Voith Márton

 

2004.04.26 13:00

A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával

 2004.06.01

cum laude

 ISD Dunaferr ZRt.

 

Gárdus Zoltán

Farkas Ottóné

 

2004.06.23 11:00

Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése

2004.10.04

rite

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Miskolc

 

Magyar Anita

Gácsi Zoltán

 

2004.07.13 10:00

Karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitok Al/C határfelületének jellemzése

2004.10.04

cum laude

 

 

Barkóczy Péter

Roósz András

 

2004.12.20 10:00

Egyfázisú anyagok újrakristályosodásának szimulációja cella automata módszerrel

2005.03.10

cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Horváth Judit

Török Tamás

 

2005.01.17 10:00

Nagypontosságú vizsgálati módszer aranyalapú ékszerötvözetre

2005.04.25

rite

 

 

Becze Levente

Török Tamás

 

2006.03.10 10:00

Cink visszanyerése keményhorganyból elektrolitos raffinálással

2006.06.13

 

 Kanada

 

Leskovics Katalin

Bárczy Pál

 

2006.01.27 10:00

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira

2006.06.13

summa cum laude

Wanhua-BorsodChem Zrt.

 

Csicsovszki Gábor

Török Tamás

 

2006.10.20 10:00

Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzó páclevek regenerálására

2006.10.27

summa cum laude

 Ausztrália

 

Szemmelveisz Tamásné

Szűcs István

 

2006.11.17 10:00

Fás- és lágyszárú biomasszák tüzelhetőségi feltételeinek vizsgálata

2007.03.21

summa cum laude

Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, Miskolc

 

Fegyverneki György

Dúl Jenő

 

2007.06.06 10:00

Alumínium hengerfej öntvények repedés érzékenysége

2007.06.21

cum laude

NEMAK ZRt., Győr 

 

Lukács Sándor

Tóth Levente

 

2007.06.06 11:00

A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél

2007.07.12

cum laude

ABM Kuprál Kft., Budapest 

 

Svéda Mária

Roósz András

 

2007.07.19 10:00

Monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

2007.10.17

summa cum laude

Miskolci Egyetem MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport, Miskolc

 

Tomolya Kinga

Gácsi Zoltán

 

2007.10.17 10:00

Al-SiC és Al-SiC(Cu) porkohászati kompozitok előállítása és összehasonlító vizsgálata

2007.12.05

summa cum laude

Miskolci Egyetem MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport, Miskolc

 

Nagy Erzsébet

Mertinger Valéria

 

2007.10.12 10:00

Alakváltozás indukálta martenzites átalakulás ausztenites Cr-Ni acélokban

2007.12.15

summa cum laude

Miskolci Egyetem MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport, Miskolc

 

Kozsely Gábor

Tranta Ferenc

 

2008.04.22 14:00

Az ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas bainites átalakulásának vizsgálata

2008.05.30

rite

 

 

Csányi Judit

Gömze A. László

 

2008.05.26 14:00

Alumínium-oxid porkerámiák alakadási technológiai paramétereinek optimalizálása, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és a mikroszerkezetre

2008.05.30

cum laude

 Epcos Kft.

 

Tóth János

Voith Márton

 

2008.05.27 11:00

Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása

2008.05.30

summa cum laude

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Debrecen

 

Gábor Tamás

Kaptay György

Kálmán Erika (1942-2009)

2008.05.26 10:00

Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása

2008.05.30

cum laude

 

Letöltések

A Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata

A PhD fokozathoz szükséges nyelvi vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Adatlap az Idegennyelvi Oktatási Központ által szervezett, Ph.D. fokozathoz szükséges, szakmai nyelvvizsgához

Tudományos fokozat honosítása

Kérelem a külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként történő honosításához

Fel