Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

 

Az eljárás “A Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” 22.§-a alapján történik.

Az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a következőt kell mellékelni:

  • az eredeti oklevél hiteles másolata, vagy az eredeti oklevél
  • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, stb.) sikeres teljesítését,
  • az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása,
  • disszertáció, tézisfüzet
  • önéletrajz
  • személyi igazolvány, nem magyar állampolgár esetében az itt-tartózkodását igazoló okmány,
  • publikációs jegyzék (hazai, külföldi) és azok külön lenyomatai,
  • két középfokú állami nyelvvizsga meglétét igazoló bizonyítvány hiteles másolata,
  • az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény.

Kérelem a külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként történő honosításához

Fel