PHD HALLGATÓINK - 2014/2015. tanév

Nappali

I. évfolyam
Név Szervezeti egység Tudományos vezető Téma
Hlavács Adrienn Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Mertinger Valéria Alumínium ötvözetek termomechanikus kezelésének hatására bekövetkező kristálytani textúra fejlődésének kvantitatív vizsgálata
Kulcsár Tibor Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Kékesi Tamás Az elektrolitos ónraffinálás hatékonyságának fejlesztése különleges elektrolizáló rendszerek kidolgozása, valamint az elektródfolyamatok folyamatos regisztrálása és anyagmérleg szemléletű értékelése alapján
Urbán Péter Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Török Tamás Levegőplazma-sugaras felülettisztítás és védőfilmek képzése plazma polimerizációval
Zsemberi Andor Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Palotás Árpád Bence Szénhidrogén frakciók előállítása kőszén, polimer hulladékok illetve biomassza termikus és termo-katalitikus hőbontásával
Filep Ádám Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Mertinger Valéria Dr. Buza Gábor A lézersugaras edzés sajátosságai a hagyományos edzés tükrében

 

II. évfolyam
Név Szervezeti egység Tudományos vezető Téma
Bortnyik Kornél Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Barkóczy Péter Eutektikus szövetelemek jellemzése automatikus számítógépi képelemzéssel
Cseh Dávid Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Mertinger Valéria Felülettömörítés okozta maradó feszültség kialakulása és fárasztó igénybevétel hatására történő változása
Dezső András Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Kaptay György - Dr. Baumli Péter Fémolvadék fázist tartalmazó rendszerek térfogati és határfelületi termodinamikája
Godzsák Melinda Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Veres Zsolt Acélok karbonitridálása
Márton Gábor Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Szűcs István Szennyvíziszap termikus ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
Nagy Csaba Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Roósz András Mágneses folyadék keverés kristályosodásra kifejtett hatásának vizsgálata szimulációs és kísérleti úton
Nagy Orsolya Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézeet Dr. Kaptay György - Dr. Baumli Péter Fémmátrixú emulziók fejlesztése

 

III. évfolyam
Név Szervezeti egység Tudományos vezető Téma
Bánhegyi András Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Marossy Kálmán  Lágyított PVC szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata
Budavári Imre Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Dúl Jenő -
Dr. Molnár Dániel
Öntészeti szimuláció alkalmazásának kutatása. A formatöltési és megszilárdulási folyamat vizsgálata, beömlő és táplálórendszer optimalizálása 
Csanálosi Ádámné Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Szemmelveisz Tamásné Lakossági kommunális hőtermelésre alkalmas állandó minőségű biomassza és hulladékalapú tüzelőanyag keverékek kutatása és tüzelési feltételeinek optimálása 
Gyenes Anett Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Gácsi Zoltán Környezetbiztonságos forraszanyagok fejlesztése 
Kókai Péter Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Szűcs István -
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Biómasszák távfűtési célú felhasználásának energiahatékonysági vizsgálata 
Koós Tamás László Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Szűcs István -
Dr. Szemmelveisz Tamásné
Szilárd tüzelőanyagok, biomasszák begyulladási és tökéletes égési körüloményeit biztosító tűzterek kifejlesztése 
Kőrösy Gergely Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Roósz András  Két -és háromalkotós szilárdoldatok kristályosodásának szimulációja
Lassú Gábor Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Török Tamás  Bevonatok és felületi átalakulási zónák/rétegek vizsgálata plazmagerjesztésű (GD) sprektrometria alkalmazásával
RadányiLászló Ádám Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Gácsi Zoltán Környzetbiztonságos forraszkötésekben képződő ón túkristályok képződési mechanizmusa 
Tóth Judit Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Diószegi Attila
Dr. Tóth Levente
Forma/fém határfelületén lejátszódó anyag– és energiatranszport folyamatok és az ezeket befolyásoló tényezők vizsgálata  
Vargáné Molnár Alíz Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Gácsi Zoltán - Dr. Barkóczy Péter Járműipari alkatrészek forrsztott kötéseinek  vizsgálata 

 

 

 

Egyéni tanrend szerinti szervezett képzésben résztvevő

I. évfolyam
Név Szervezeti Egység Tudományos vezető Téma
Majtényi József Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Mertinger Valéria -  Dr. Benke Márton Indukciós acéledzés fémtani vonatkozásai
Walczer Csaba Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Dúl Jenő Metallurgiai és technológiai paraméterek hatása a nyomásos öntéssel előállított rotorok tulajdonságaira
Béres Attila Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Palotás Árpád Bence Energia hasznosítás újszerű megközelítéssel
Koleszár Péter Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Kékesi Tamás  Fémtartalmú salakok, porok, iszapok és oldatok hirdometallurgiai feldolgozása az értékes fémek kinyerése és a veszélyes hulladék ártalmatlanítása céljával

 

II. évfolyam
Név Szervezeti Egység Tudományos vezető Téma
Dugár Zsolt Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Barkóczy Péter -
Dr. Belina Károly
Alumínium és ötvözetei első és másodrendű termodinamikus átrendeződéseinek tanulmányozása DMTA berendezéssel
Sándor Balázs Metallurgiai és Öntészeti Intézet Dr. Dúl Jenő -
Dr. Molnár Dániel
Félfolyékony Al-Si ötvözet nyomásos öntészete
Tóth Gergely Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Szabó Tamás Polikarbonát feldolgozás közbeni szerkezet változása
Wiltner Lilla Energia- és Minőségügyi Intézet Dr. Palotás Árpád Bence A Mátrai Erőmű tüzelőanyag összetételének optimalizálása
Sóki Péter Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Babcsán Norbert  
Móriczné Vincze Zsuzsanna Emergia- és Minőségügyi Intézet Dr. Szemmelveisz Tamásné - Dr. Wopera Lászlóné Biomassza tüzelés környezeti hatásának vizsgálata

 

 III. évfolyam
Név Szervezeti egység Tudományos vezető Téma
Egész Ádám Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Gömze A. László Nagytisztaságú alumíniumoxid kerámiák gyártástechnológiájának optimalizálása 
Horváth Tibor Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Dr. Szabó Tamás - Dr. Marossy Kálmán Biodegrádibilis élelmiszeripari csomagolóanyagok fejlesztése 
Számel György Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Babcsán Norbert - Dr. Kaptay György Fémhabok reológiai tulajdonságai és vizsgálata
Juhászné Szalai Adrienn Egészségügyi Kar Nanobiotechnológiai és Regeneratív Medicina Tanszék - Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Fodor Bertalan - Dr. Kaptay György Különböző nanoanyagok karakterizálása 
Nyekse László Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Dr. Barkóczy Péter A mikroszerkezet változása alumínium rheo-öntési technológia során a technológiai paraméterek függvényében

 

Fel