A PhD nyelvvizsgával kapcsolatos tudnivalók

A vizsgára jelentkező két tagból álló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. A bizottság elnökét és tagját, az Idegennyelvi Oktatási Központ vezetőjével egyetértésben, a tudományos rektorhelyettes kéri fel.

A vizsga két részből áll:

Írásbeli vizsga
A szóbeli vizsga előtt legalább egy héttel bonyolítandó (időt adva a bizottság tagjainak a fordítás külön-külön történő értékelésére). A vizsgán egy, a szaktanszék által kijelölt, eredeti és fordításban még meg nem jelent kb. 25-30 sor (1500-1800 n) terjedelmű idegen nyelvű szöveget kell magyarra fordítani. A fordításhoz csak nyomtatott, a kereskedelemben kapható szótár használható.
Az írásbeli vizsga időtartama: 100 perc.
A fordítást az elnök elsősorban szaknyelvi szempontból (a szakmai szókincs használata, a szöveg szakmailag helyes értelmezése stb.), a nyelvtanár pedig nyelvi szempontból értékeli. A kijavított fordítást a szóbeli vizsgát követő rövid megbeszélésükön véglegesen kiértékelve 0-5 pontig osztályozzák (az írásbeli vizsgán tehát max. 5 pont szerezhető).

Szóbeli vizsga
Először a vizsgázó egy egyszerű nyelvezetű beszélgetést folytat általános társalgási témákról (6-8 perc).* Ezt egy szaknyelvi társalgás követi (8-10 perc), amely során a vizsgázó beszámol szakmai tevékenységéről, illetve válaszol a szakterületére vonatkozó kérdésekre.

Értékelés

A szóbeli vizsgát követően a vizsgabizottság meghatározza a fordításra adható 0-5 pontig terjedő végleges osztályzatot, majd ezt követően megállapítja a szóbeli teljesítményre adható, két részből álló pontszámot (ez esetben is 0-tól 5 pontig osztályozva). Az elérhető maximális pontszám: 15. Ha ennek 60 %-át (9 pontot) a vizsgázó eléri, nyelvi vizsgája elfogadottnak tekintendő /"megfelelt" vagy "nem felelt meg" értékeléssel/.

*Amennyiben a vizsgázónak az adott nyelvből legalább alapfokú A vagy C típusú állami nyelvvizsgabizonyítványa van, a szóbeli vizsga általános társalgási része alól felmenthető. Így a megszerezhető maximális pontszám 10, amelynek a 60 %-át (6 pontot) kell legalább elérni a vizsga abszolválásához.

Adatlap az Idegennyelvi Oktatási Központ által szervezett, Ph.D. fokozathoz szükséges, szakmai nyelvvizsgához

Fel