Az országos tanácskozást az Egyesület PhD szekciója szervezi Budapesten 2012. 11. 15-én, csütörtökön 10-18 óra között.

 

Az alábbi tudományterületeken folyó PhD képzések résztvevői nevezhetnek:

 

-          Társadalom- és gazdaságtudományok

-          Természet- és élettudományok

-          Alkalmazott tudományok

-          Környezet- és művészettudományok

-          Sporttudományok

-          Élelmiszer- és földtudományok

 

„Nemzedékek együttműködése a tudományban”

 

címmel

szervezett konferenciára valamennyi PhD hallgató bármilyen témakörrel jelentkezhet. A felkért szakmai grémiumok a jelentkezések alapján döntenek a szekciókba való besorolásról. Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal lehet. Célunk az is, hogy a tudományos eredmények bemutatásához fórumot, és lektorált megjelenési lehetőséget biztosítsunk, ezért a konferencián való prezentálás feltétele a tanulmány elektronikus úton való leadása 2012. 11. 10-én 24 óráig.

A fiatal kutatók szakmai segítése az Egyesület szívügye. Szervezetünk, Alapszabályunk és a kialakult gyakorlat szerint az európai és a magyar értékek megtalálására, összekapcsolására, közvetítésére és bemutatására koncentrál elsősorban, különféle munkaformákon keresztül. Az Egyesület alkot, kidolgoz, átvesz, közvetít, véleményez és minősít, közkinccsé tesz alapvető értékeket, így a fiatal kutatók tudományos eredményeit is. Szakmapolitikai és tudományos kontrolláló tevékenységet is végez. Szervezetünk neve szerint profi szakemberek egyesülete, tagjai - akadémikusok, professzorok, tanárok, mérnökök, orvosok, kutatók, PhD hallgatók és más vezető értelmiségiek – európai és nemzeti értékek mellett teszik le a voksot.

További információkat honlapunkon talál: www.peme.hu, vagy

Facebook: Professzorok az Európai Magyarországért

 

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartani. Határon túli egyetemek hallgatói esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett.

Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar.

Az előadások 20-25 percesek, utána következnek a kérdések és a vita.

 

Előadást csak PhD státuszban lévő hallgató tarthat, a konferencián való részvétel feltétele a nevezési díj megfizetése. A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő.

Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is jegyezhet.

Jelentkezési határidő: október 20.

A jelentkezés feltétele: 5-10 soros szakmai életrajz, és a fentebb jelzett vázlat. Ezt a következő címre kérjük küldeni:

Nagy Edit, országos koordinátor: edit.nagy.peme@gmail.com.

 

A szervező bizottság október 25-ig dönt az elfogadott előadásokról, és értesíti a jelentkezőket.

 

A részvételi díjat ezt követően 3 munkanapon belül kell átutalni a következő bankszámlára:

 

PEME OTP 11705008-20484109

Az Elnökség nevében szeretettel várjuk a fiatal kollégák jelentkezését. Bízunk abban, hogy velük együtt magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehetünk, és abban is, hogy az idősebb tudós nemzedékek ezzel is segíthetik a fiatalabb résztvevők tudományos jövőjét.

 

 

 

Budapest, 2012. szeptember 18.

 

 

Dr. Demetrovics János                       Dr.Mihályi Péter                                Dr. Koncz István

  akadémikus, elnök                         tudományos alelnök                            ügyvezető alelnök

Fel