TANTÁRGYAK

Tárgy NEPTUN kódja Tárgy címe Tárgy előadója Félév Témacsop.
MAKDITA07 Kémiai metallurgia I.. Török Tamás Ő KM, Ö
MAKDITA08 Kémiai metallurgia II. Török Tamás Ő KM, Ö
MAKDITA06 Anyagtudomány Bárczy Pál Ő A, P, Ü
MAKDISZ02 Speciális tűzálló anyagok Szűcs István Ő A,E,Ü,Sz
MAKDISZ03 Határfelületi jelenségek Kaptay György   *
MAKDISZ06 Műszeres kémiai elemzések Lengyel Attila Ő/T FH,A
MAKDISZ08 Kerámiák  mechanikája és technológiája Gömze A. László Ő/T Sz
MAKDISZ09 Átalakulások szilárd fázisban Roósz András T FH,Ü
MAKDISZ11 Adatelemzés Lengyel Attila Ő KM,Ö
MAKDISZ12 Levegőtisztaságvédelem Wopera Lászlóné, Szűcs István Ő E,KM
M1 Rekonstrukciós archeometallurgia  Török Béla  Ő/T KM, Ö 
MAKDIM02 Nagytisztaságú acélok gyártásának metallurgiai vonatkozásai Kékesi Tamás Ő KM
MAKDIM04 Üst- és vákuummetallurgia Kékesi Tamás Ő KM
M6 A vasmetallurgia új eljárásai Farkas Ottó T Ö,KM
MAKDIM11 Ultranagytisztaságú fémek Kékesi Tamás Ő/T Ö,KM
M12 Acélnyersvas összetételének és hőmérsékletének optimalizálása Farkas Ottó Ő/T Ö,KM
MAKDIM17 Színesfémek metallurgiája Kékesi Tamás Ő/T Ö,KM
MAKDIM18 Másodlagos- és hulladékfémek feldolgozási módszerei  Török Tamás Ő/T KM
MAKDIÖ01 Öntési folyamatok számítógépes szimulációja Molnár Dániel T Ö
MAKDIÖ02 Nyomásos öntészeti technológia Tóth Levente Ő Ö
MAKDIÖ03 Öntött ötvözetek fémtana Roósz András Ő H,Ö
MAKDIÖ04 A nyersformázás vas- és acélöntödei technológiájának fejlesztése Bakó Károly Ő/T Ö
MAKDIÖ05 Öntési formázó anyagok Varga László Ő/T Ö
MAKDIÖ06 Nagyszilárdságú öntöttvasak Dúl Jenő Ő/T Ö
MAKDIÖ07 Az öntészet tudományos alapjai Tóth Levente Ő/T Ö
MAKDIÖ08 Fémöntészet Fegyverneki György Ő Ö
MAKDIÖ09 Öntészeti jelenségek modellezése Diószegi Attila T Ö
MAKDIÖ10 Az öntöttvas tudományos alapjai Diószegi Attila Ő/T Ö
H1 Koordinációs kémia és homogén katalízis Némethné Sóvágó Judit Ő/T KF
MAKDIH03 Kolloidok elektrokémiája Bárány Sándor Ő/T H
MAKDIH04 Kolloidkémia alapjai Bárány Sándor T H
MAKDIH05 Szervetlen kémiai technológiák Némethné Sóvágó Judit Ő/T KF
MAKDIH06 Felületvizsgálatok Bánhidi Olivér Ő/T H
MAKDIH07 Vegyészmérnöki számítások  Némethné Sóvágó Judit Ő/T KF
H9 Petrolkémiai üzemek optimalizálása  Gál Tivadar Ő/T KF
H10 Petrolkémiai technológiák Gál Tivadar Ő/T KF
MAKDIH11 Vegyipari folyamatok tervezése Gál Tivadar Ő/T KF
H12 Reakciókinetika Gál Tivadar Ő/T KF
MAKDIH14 Víztisztaságvédelem Bárány Sándor Ő/T H
MAKDIH15 Bevezetés a polimerkémiába Szabó Tamás Ő/T H
MAKDIH16 Polimerek határfelületeken (és kolloidstabilitás) Bárány Sándor Ő/T H
MAKDIH17 Alkalmazott elekrokémia Lakatosné Dr. Varsányi Magda Ő/T H
MAKDIH18 Abszorpciós és emissziós spektrometria Bánhidi Olivér Ő/T KF
MAKDIH19 Fémanalízis Bánhidi Olivér Ő/T KF
MAKDIH20 Elektrokémiai folyamatok kinetikája Bánhidi Olivér Ő/T KF
MAKDIH21 Sokváltozós adatelemzés Bánhidi Olivér Ő/T KF
MAKDIH22 Szerves kémiai technológiák és vegyipari reaktorok Ábrahám József Ő/T KF
MAKDIH24 Szerveskémiai műszeres analízis Lovrity Zita Ő/T KF
H25 Szorpció és heterogén katalízis Lakatos János Ő/T KF
MAKDIH26 Talajkémia, vízkémia Lakatos János Ő/T KF
MAKDIH27 Nemfémes anyagok analitikája Lakatos János Ő/T KF
H29 Diffúziós műveletek Szepesi L. Gábor Ő/T KF
MAKDIH30 Nyomástartó edények Siménfalvin Zoltán Ő/T KF
MAKDIH31 Nanomedicina és nanoanyagtechnológia kapcsolata Fodor Bertalan Ő/T H
MAKDIA01 PVC anyagismeret Marossy Kálmán Ő/T P
MAKDIA02 Polimerek fizikája Marossy Kálmán Ő/T P
MAKDIA03 A PVC alkalmazástechnikája Marossy Kálmán Ő/T P
MAKDIA04 Fémek és ötvözetek dermedése, kristályosítási eljárások Roósz András Ő FH, Ö
A5 Poliuretánkémia  Szabó Tamás Ő/T P
MAKDIA06 Fémötvözetek fémtana Gácsi Zoltán T FH, Ö
MAKDIA07 Vasötvözetek fémtana Mertinger Valéria Ő/T FH, Ö
MAKDIA11 Ipari lézerek és alkalmazásaik Buza Gábor Ő/T FH, SZ
MAKDIA13 Digitális képfeldolgozás Gácsi Zoltán Ő/T *
MAKDIA14 Kutatástan Kaptay György Ő/T *
MAKDIA15 Szerkezetvizsgálat Mertinger Valéria Ő/T *
MAKDIA10 Szilárd testek felületvizsgálata Baumli Péter Ő/T *
MAKDIA16 Ragasztás fizikája és mechanikája Szabó Imre Ő/T FH, P
MAKDIA20 Anyaginformatikai algoritmusok  Barkóczy Péter Ő *
MAKDIAA19 Anyagismeret Bárczy Pál Ő/T *
MAKDIA22 Plazmakémia Szépvölgyi János Ő/T SZ
MAKDIA28 Korszerű műszaki kerámiák Szépfölgyi János Ő/T SZ
MAKDIA24 Műanyagfeldolgozás reológiája Czél György Ő/T P,Sz
MAKDIA25 Makromolekulák kémiája Belina Károly Ő/T P
MAKDIA26 Válogatott fejezetek a polimerfizikából Belina Károly Ő/T P
MAKDIA27 Polimerek termikus analízise Belina Károly Ő/T P
MAKDIÜ01 Űranyagtudomány Bárczy Pál Ő/T Ü
Ü2 Űrtechnika Czél György Ő/T Ü,SZ
MAKDIÜ03 Cellás anyagok Babcsán Norbert   H,Ü
Ü4 Transzportfolyamatok mikrogravitációban Bárczy Pál Ő/T H,Ü
MAKDIT01 A képlékeny alakváltozás elmélete Voith Márton Ő/T FK
MAKDIT03 Képlékenyalakítás I. Krállics György Ő/T FK
T4 Képlékenyalakítás II. Krállics György Ő/T FK
MAKDIT20 Fémek képlékeny melegalakítása Krállics György Ő/T FK
MAKDIT12 Kísérletek tervezése, optimalizálása Gömze A. László Ő/T SZ
MAKDIT13 Kompozit technológiák Gömze A. László Ő/T SZ
T14 Építőanyagok, szilikátok, üvegek Gömze A. László Ő/T SZ
MAKDIT17 Bevonó- és felületmódosító eljárások Török Tamás Ő KM
MAKDIE02 Égés- és gázosításelmélet Palotás Árpád Ő/T E
MAKDIE03 Tűzálló anyagok termomechanikája Szűcs István T E,SZ
MAKDIE04 Nagyhőmérsékletű berendezések hőtani folyamatai Szűcs István Ő/T E
MAKDIE05 Energiagazdálkodás Wopera Lászlóné Ő/T E
MAKDIE06 Transzportfolyamatok Palotás Árpád Bence Ő/T E
MAKDIE09 Tűzálló anyagok vizsgálati módszerei  Póliska Csaba Ő/T E
MAKDIE19 Transzmissziós számítások Szűcs István Ő/T E
MAKDIE11 Gázszennyezők leválasztása Wopera Lászlóné Ő/T E
MAKDIE12 Porremisszió csökkentése Szűcs István Ő/T E
MAKDIE13 Megújuló energia potenciál Póliska Csaba Ő/T E
MAKDIE14 Alternatív szilárd energiahordozók Szemmelveisz Tamásné Ő/T E
MAKDIE15 Tüzelőanyagok jellemzői és vizsgálata Szemmelveisz Tamásné Ő/T E
MAKDIE16 Szilárd égési maradékok tulajdonságai Palotás Árpád Bence Ő/T E
MAKDIE17 Égési folyamatok modellezése Palotás Árpád Bence Ő/T E
MAKDIE18 Biogázok energetikai hasznosítása Woperan Lászlóné Ő/T E
MAKDIALT02 Az innovációképesség fejlesztési rendszerei Imre József Ő/T *
ALT4 Az anyagtudomány és anyagtechnológia környezetvédelmi vonatkozásai Szépvölgyi János Ő/T *
SZV2 Energetikai anyagok Babcsán Norbert Ő/T *
MAKDISZV03 Energetikai aktualitások Palotás Árpád Bence Ő/T *
         
 Kémiai metallurgia tématerület KM    
 Öntészet tématerület Ö    
 Határfelületi- és nenotechnológiák tématerület H    
 Fémek képlékenyalakítása tématerület FK    
 Fémtan, hőkezelés tématerület FH    
 Anyaginformatika tématerület A    
 Űranyag tudomány és technológia tématerület Ü    
 Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás tématerület E    
 Kerámiák és technológiáik tématerület SZ    
 Polimertechnológia tématerület P    
 Kémiai folyamatok és technológiák tématerület KF    
 Minden tématerülethez *    
Fel