Tantárgyi dossziék 2016. 09. 01-től belépőkre

Tárgy megnevezése

NEPTUN

kód

Adatelemzés

MAKDKF5

MAKDKF5L

A képlékeny-alakítás elmélete

MAKDFK1

MAKDFK1L

Anizotrópia vizsgálatok

MAKDAI4

MAKDAI4L

Anyagok térfogati és határfelületi egyensúlya

MAKDHN2

MAKDHN2L

Bevezetés a polimerek kémiájába

MAKDPO4

MAKDPO4L

Elméleti kémia módszerek alkalmazása ipari folyamatokhoz

MAKDKF4

MAKDKF4L

Égés- és gázosításelmélet

MAKDEN1

MAKDEN1L

Építőanyagok, szilikátok, üvegek

MAKDKE2

MAKDKE2L

Felülettechnológiák

MAKDKM1

MAKDKM1L

Fémkinyerés és tisztítás elmélete

MAKDKM4

MAKDKM4L

Fémkompozitok

MAKDFH3

MAKDFH3L

Fémöntészeti ötvözetek és technológiák

MAKDÖN4

MAKDÖN4L

Hideg képlékeny-alakító eljárások

MAKDFK3

MAKDFK3L

Kémiai metallurgia-I

MAKDKM2

MAKDKM2L

Kémiai metallurgia-II

MAKDKM3

MAKDKM3L

Kerámiák mechanikája és technológiája

MAKDKE1

MAKDKE1L

Képelemzés

MAKDAI1

MAKDAI1L

Komputer-algebrai rendszerek alkalmazásai

MAKDAI3

MAKDAI3L

Kristályosodás

MAKDFH5

MAKDFH5L

Kutatástan

MAKDHN1

MAKDHN1L

Lézersugaras technológiák

MAKDFH1

MAKDFH1L

Melegalakítás

MAKDFK2

MAKDFK2L

Műanyagfeldolgozás reológiája

MAKDPO3

MAKDPO3L

Műanyagok feldolgozás technológiája

MAKDPO5

MAKDPO5L

Nanotechnológiák

MAKDHN3

MAKDHN3L

Nem konvencionális számítási eljárások a képelemzésben

MAKDAI2

MAKDAI2L

Nyomásos öntés

MAKDÖN2

MAKDÖN2L

Numerikus szimulációs eljárások

MAKDUT2

MAKDUT2L

Öntészeti folyamatok szimulációja

MAKDÖN1

MAKDÖN1L

Öntöttvas elmélet

MAKDÖN5

MAKDÖN5L

Öntödei formázóanyagok és technológiák

MAKDÖN3

MAKDÖN3L

Összetett rendszerek szimulációja, molekulatervezés és termokémia számítások

MAKDKF3

MAKDKF3L

Polimerek fizikája

MAKDPO1

MAKDPO1L

PVC anyag-ismeret

MAKDPO2

MAKDPO2L

Röntgendiffrakciós módszerek

MAKDFH2

MAKDFH2L

Szerves kémia technológia műszakiaknak

MAKDKF1

MAKDKF1L

Szilárd fázisú átalakulások

MAHDFH4

MAHDFH4L

Szorpció és katalízis

MAKDKF2

MAKDKF2L

Transzportfolyamatok

MAKDEN2

MAKDEN2L

Transzmissziós számítások

MAHDEN4

MAHDEN4L

Tűzálló anyagok vizsgálati módszerei

MAKDEN3

MAKDEN3L

Űranyagtudomány

MAKDUT1

MAKDUT1L

 

Fel