Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Felvételi eljárás

A Miskolci Egyetem doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg a 2022/23. tanévre akkreditált doktori iskolák keretén belül.

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola államilag támogatott és önköltséges formában indítja el a doktori képzést.

A doktori képzés fő jellemzői:

 • A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
 • A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz.
 • A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. 
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
 • Az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

A felvétel követelményei és feltételei:

 • sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve "cum laude"  minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló ugyanilyen minősítésű oklevél,
 • a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (komplex), ill. középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga bizonyítvány megléte,
 • kellő szintű szakmai tájékozottság a választott kutatási témában.

Előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező jelentkező.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • leckekönyv másolata (papíralapú index másolata vagy a NEPTUN-ból nyomtatott);
 • oklevél másolata (ha már megkapta a hallgató);
 • szakmai önéletrajz;
 • nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata;
 • TDK tevékenység igazolása;
 • szakcikkek és konferencia-előadások másolata;
 • a doktori témáról való elképzelésének leírása (kutatási terv);
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum;

A doktori iskolák a képzésre vonatkozó egyéb speciális feltételeket is meghatározhatnak, amelyek az
adott doktori iskola honlapján (http://www.uni-miskolc.hu) elérhetők.

Az elbírálás szempontjai:

 • a felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről;
 • a Felvételi Bizottságot a Tudományági Doktori Tanács választja évente, tagjainak száma minimum 3 fő, nem lehet tagja az a témavezető, akinek az adott felvételi eljárásban jelentkezője van;
 • a vizsga során felmérik a hallgatók nyelvismeretét és rátermettségét.  A vizsgán a bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.;
 • a felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt.;
 • a felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő tudományági doktori tanácsnak. A tudományági doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.
 • az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre;
 • a felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude";
 • a felvett nappali tagozatos hallgatót ösztöndíj illeti meg. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

 

Jelentkezés határideje:  2022. május 16.
A felvételi vizsga időpontja:  2022. június 16. csütörtök 10:00 
A pontos időbeosztást e-mailen mindenki megkapja.
A felvételi vizsga helyszíne: Geleji Sándor Tanácsterem, C/1. épület 109.
A felvételi döntés időpontja:   várhatóan 2022.  július

 

A fevételi felhívás letölthető az alábbi linkre kattintva.

Felvételi eljárási díj: 9000,- Ft

A jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu Hallgatóinknak/Képzések/PhD képzés). A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje 2022. május 16. A pályázati dokumentáció személyesen nyújtható be a Miskolci Egyetem rektori Hivatalában (Miskolc - Egyetemváros, N4. jelű épület 1. emelet 111.sz. helyiség), munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 13:30 között).

A formai ellenőrzés után megfelelőnek talált dokumentumokat a Rektori Hivatal továbbítja az egyes doktori iskolákhoz. Az eredeti dokumentumok bemutatása alapján a másolatok hitelesítésére a Rektori Hivatalban (N4. jelű épület 111.sz. irodában), munkaidőben  (hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 13 :30 között) van lehetőség.

A felvételi eljárási díj banki utalással teljesíthető.

 

Az Egyetem számlaszáma: Budapest Bank 10102718-51382100-01005004

A közleménybe kérjük beírni: PhD felvételi eljárási díj, valamint a pénzügyi központ számot:

Kerpely Antal Anyagtudományok és –technológiák Doktori Iskola: AKKE08003T

Amennyiben a korlátozások még érvényben maradnak, a felvételi vizsgákat online is meg lehet tartani.

 

A doktori képzés második, kutatási és disszertációs szakaszába bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvételi általános követelményeit. A felvételi jelentkezést a tárgyév április 15-ig, vagy november 15-ig lehet benyújtani. A kijelölt felvételi bizottság támogató véleménye alapján folytatható le a komplex vizsga. A kutatási és disszertációs szakasz sikeres komplex vizsgát követően, az Egyetem Doktori Tanácsának felvételi döntésével kezdődik. A komplex vizsgára bocsátáshoz szükséges felvételi követelményeket a Tudományági Doktori Tanácsok működési szabályzata tartalmazza (http://www.uni-miskolc.hu/phd-kepzes).

A pályázati felhívás, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján  megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis.