Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
HALLGATÓINKNAPPALI TAGOZAT

Nappali tagozatos hallgatóink

Az alábbi oldalon a Doktori Iskolában tanulmányaikat nappali tagozaton végző PhD hallgatók listája tekinthető meg, amely a 2022/23-es tanév I. félévére vonatkozik.

 

Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Bíró Nóra Öntészeti Intézet Ötvény tulajdonságok vizsgálata termikus analízis alkalmazásával Dr. Molnár Dániel
Dr. Fegyverneki György
Gerzsenyi Tímea Beatrix Kémiai Intézet Új típusú mágneses nanorészecskék nukleinsav-izolálásban való alkalmaz-hatóságának vizsgálata Dr. Szőri-Dorogházi Emma
Illés István Balázs Metallurgiai Intézet Alumínium salakok konverteres olvasztási folyamatainak fejlesztése és a végsalakok hidrometallurgiai kezelése Dr. Kékesi Tamás
Kopcsik Erika Kémiai Intézet Intelligens fluoreszcens molekulák fejlesztése és vizsgálata Dr. Nagy Miklós
Hatvani-Nagy Alpár Ferencz Kémiai Intézet Poliuretánok képződési folyamatainak vizsgálata Dr. Viskolcz Béla
Nagy Tamás Zoltánné Fekete Mónika Metallurgiai Intézet  Vasötvözetek korrózióvédelme, nehézfém-mentes felület előkezelése Dr. Török Tamás
Schweitzer Bence  Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Többrétegű, hengerelt szerkezetek anizotrópiája Dr. Benke Márton
Hompoth Szabolcs Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Nanorészecskék és bevonatok előállítása elektrokémiai alkalmazáshoz Dr. Baumli Péter
Koska Péter Zoltán Kémiai Intézet   Fermentációs úton előállított biokatalizátorok tisztítása és az alapanyagelőállítás optimalizációja bioreaktorokban Dr. Viskolcz Béla
Németh Csaba Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet  Korrózióálló bevonatok készítése és határfelületi jelenségeinek vizsgálata acélokon Dr. Kaptay György
Dr. Baumli Péter
Szabó Petra Kémiai Intézet Izocianátok vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése Dr. Muránszky Gábor
Dr. Váradi Csaba
Palkovics Miklós Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet   Az acélcsövek gyártási technológiájának kutatása és a csövek hideghúzási folyamatának modellezése Dr. Tóth László
Lucjuk-Huszár Kornélia Kémiai Intézet  A gépi tanulás alkalmazása új típusú poliuretánok tervezésében és fejlesztésében Dr. Fiser Béla
Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Dojcsák Dalma Kémiai Intézet  Mágneses nanorészecskék fejlesztése és alkalmazása molekuláris biológiai applikációkban Dr. Váradi Csaba
Ilosvai Mária Ágnes Kémiai Intézet Fluoreszcens jelölésre alkal-mazható szén kvantum pöty-työk szintézis módszereinek fejlesztése Dr. Vanyorek László
Kiss Balázs Péter Energia- és Minőségügyi Intézet/
Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet
Gázláng és a mikrohullámú tér kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Dobó Zsolt,
Dr. Kaptay György
Kondás Béla Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Acél lemeztermékek kémiai összetétele, alakíthatósága, mechanikai tulajdonságai közötti korreláció elemzése Dr. Mertinger Valéria
Mester Enikő Kémiai Intézet Alacsony VOC tartalmú ipar poliuretánok fejlesztése Dr.Viskolcz Béla
Dr. Muránszky Gábor
Petus Róbert Öntészeti Intézet Egyedi összetételű, jó hővezetéi tulajdonságokkal renelkező fémporokból, additív technológiával előállított kontúrkövető hűtéssel ellátott alumínium nyomásos öntészeti technológiával Dr. Varga László
Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Hajdu Viktória Kémiai Intézet Mágnesesen szeparálható katalizátorok fejlesztése dinitro-toluol hidrogénezése céljából Dr. Vanyorek László
Hegedüs Balázs Energia- és Minőségügyi Intézet Műanyag hulladékok pirolízise folyékony üzemanyagok előállítása céljából Dr. Dobó Zsolt,
Dr. Palotás Árpád Bence
Kazup Ágota Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Összetett anyagok térbeli szövetszerkezetének komplex jellemzése Dr. Gácsi Zoltán
Kárpáti Viktor Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Irányított kristályosítás és hengerlés fizikai szimulációja és modellezése Dr. Mertinger Valéria
Konyhás Vivien Kémiai Intézet Poliuretán habok kísérleti fejlesztése Dr. Fejes Zsolt
Kovács Sándor Endre Öntészeti Intézet 3D fémnyomtatással előállított acéltermékek tulajdonságainak vizsgálata Dr. Varga László 
Polyákné Kovács Annamária Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Poliéter-éterketon (PEEK) típusú műszaki anyagok alkalmazhatóságának vizsgálata az autóiparban Dr. Szabó Tamás József
Tóth Márta Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Az Fe-Fe4N eutektoid vizsgálata Dr. Veres Zsolt
Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Nánai Lilla Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Szén nanocsövek CVD szintézise Dr. Hernádi Klára
Dr. Kaptay György
Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Bubonyi Tamás Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Számítógépes tomográfia anyagtudományi alkalmazása Dr. Gácsi Zoltán,
Dr. Barkóczy Péter
Gyarmati Gábor Öntészeti Intézet Kettős oxidhártyák hatása az öntészeti alumínium ötvözetek szerkezetére Dr. Mende Tamás,
Dr. Varga László
Halápi Dávid Öntészeti Intézet 3D fémnyomtatáshoz előállított speciális anyagminőségű fémporok alkalmazhatóságának vizsgálata az additív gyártástechnológiában Dr. Varga László
Jakab-Nácsa Alexandra Kémiai Intézet Aromás nitrovegyületek hidrogénezési folyamatainak vizsgálata Dr. Farkas László
Dr. Viskolcz Béla
Prekob Ádám Kémiai Intézet Anilinszintézisre alkalmas katalizátorok fejlesztése Dr. Vanyorek László
Dr. Viskolcz Béla
Sebe Emese Energia- és Minőségügyi Intézet RDF pirolízis hatásfokának optimalizálása, reduktív in-situ salak elgázosítással Dr. Kállay András Arnold
Sepsi Máté Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Maradó feszültség röntgendiffrakciós mérésének fémfizikai, fémtani vonatkozásai Dr. Mertinger Valéria
Sikora Emőke Kémiai Intézet Halogenát mentesítésre alkalmazható hidrogénező katalizátorok fejlesztése Dr. Vanyorek László
Dr. Viskolcz Béla
Név Intézet Téma  Tudományos vezető
Gyökér Zoltán Dávid Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Ólommentes forraszkompozitanyagok fejlesztése Dr. Gergely Gréta,
Dr. Gácsi Zoltán
Korózs József Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Határfelületi energiák modellezése Dr. Kaptay György
Mentes Dóra Energia- és Minőségügyi Intézet Lakossági hulladékégetés hatása a légszennyezettségi mutatók alakulására Dr. Póliska Csaba
Pethő Dániel Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Kerámia részecskékkel erősített nano-kompozitok fejlesztése Dr. Gácsi Zoltán,    Dr. Mertinger Valéria
Somlyai-Sipos László Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Fém nanoszemcsék előállítása, jellemzése, csökkentett olvadáspontú forraszanyagok fejlesztése céljából. Dr. Baumli Péter,   Dr. Czél Györgyné
Bárdos-Udvardi Bella Kerámia- és Polimermérnöki Intézet Útépítésben hasznosítható, ásványi nyersanyagok kiváltását célzó alternatív anyagok vizsgálata Dr. Kocserha István,
Dr. Géber Róbert
Végh Ádám Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet Számítási algoritmus és szoftver nano-rendszerek fázisegyensúlyának számítására Dr. Kaptay György