Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tantárgyak

A 2016 - ban kezdett doktorandusz hallgatók számára a táblázatban szereplő tárgyak felvételére nyílik lehetőség. 

 

A képzési és kutatási szakaszban a doktoranduszoknak négy kötelező és két kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyat kell teljesíteniük.

A Kutatástan címűt az első, a Tudományos adatbáziskezelés címűt a második félévben kell teljesíteni.

A kötelező tárgyakért 10  kredit/tárgy, a kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyakért 2 kredit/tárgy jár.

A tárgyakról bővebb információkat az alábbi letölthető dokumentum tartalmaz.

Doktori tárgylista

 

Tantárgy megnevezése Tárgyjegyző  Félév (Őszi/Tavaszi)  Tantárgyi dosszié  

NEPTUN
nappali/levelezős

1. Kémiai Metallurgia tématerület

Vezető: Dr. KÉKESI Tamás

Felülettechnológiák   Dr. Török Tamás
  egyetemi tanár  
Tavaszi   MAKDKM1(L)  
Kémiai metallurgia I.  Dr. Török Tamás, egyetemi tanár   Tavaszi   MAKDKM2(L)
Kémiai metallurgia elméleti alapjai   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM3(L)
Fémkinyerés és tisztítás elmélete   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM4(L)

2. Öntészet tématerület

Vezető: Dr. VARGA László

Öntészeti folyamatok szimulációja   Dr. Molnár Dániel, egyetemi docens  Tavaszi   MAKDÖN1(L) 
Nyomásos öntés   Dr. Dúl Jenő, c. egyetemi tanár  Őszi   MAKDÖN2(L)
Öntödei formázóanyagok és technológiák   Dr. Varga László, egyetemi docens   Tavaszi/Őszi  MAKDÖN3(L)
Fémöntészeti ötvözetek és technológiák   Dr. Fegyverneki György, c. egyetemi docens   Őszi MAKDÖN4(L)
Öntöttvas elmélet   Dr. Diószegi Attila, c. egyetemi tanár   Tavaszi MAKDÖN5(L)
3. Határfelületi- és nanotechnológiák tématerület

Vezető: Dr. KAPTAY György

Kutatástan   Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi   MAKDHN1(L)
Anyagok térfogati és határfelületi egyensúlya   Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDHN2(L) 
Nanotechnológiák   Dr. Baumli Péter, egyetemi docens   Őszi   MAKDHN3(L)  

4. Fémek képlékenyalakítása tématerület

Vezető: Dr. TÓTH László

A képlékenyalakítás elmélete   Dr. Kovács Sándor
adjunktus
Őszi   MAKDFK1(L)  
Melegalakítás   Dr. Szűcs Máté
tudományos munkatárs
Tavaszi   MAKDFK2(L)  
Hideg képlékenyalakító eljárások   Dr. Szűcs Máté
tudományos munkatárs
Tavaszi   MAKDFK3(L)  

5. Fémtan, hőkezelés tématerület

Vezető: Dr. MERTINGER Valéria

Lézersugaras technológiák   Dr. Buza Gábor, c. egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDFH1(L)  
Röntgendiffrakciós módszerek   Dr. Mertinger Valéria. egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDFH2(L)  
Fémkompozitok  

Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár

Dr. Gergely Gréta, egyetemi docens  

Őszi MAKDFH3(L)  
Szilárd fázisú átalakulások 

Dr. Roósz András, professor emeritus

Dr. Benke Márton, egyetemi docens  

Őszi MAKDFH4(L)  
Kristályosodás 

Dr. Roósz András, professor emeritus 

Dr. Veres Zsolt, egyetemi docens 

Őszi MAKDFH5(L)  

6. Anyaginformatika tématerület

Vezető: Dr. GÁCSI Zoltán

Képelemzés  Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDAI1(L)  
Nem konvencionális számítási eljárások a képelemzésben  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens   Tavaszi  MAKDAI2(L)  
Komputer-algebrai rendszerek alkalmazásai  Dr. Körtesi Péter egyetemi docens   Őszi/Tavaszi  MAKDAI3(L)  
Anizotrópia vizsgálatok  Dr. Benke Márton, egyetemi docens   Őszi  MAKDAI4(L)  
Tudományos adatbáziskezelés   Kissné Dr.Svéda Mária, tudományos főmunkatárs   Tavaszi MAKDAI5(L)  
Mesterséges intelligencia és anyagtudományi alkalmazásai Dr. Lukács Pál
adjunktus
Őszi   MAKDAI6(L)

7.  Űranyag tudomány és technológia tématerület 

Vezető: Dr. BÁRCZY Pál

Űranyagtudomány  Dr. Bárczy Pál, professor emeritus   Tavaszi  MAKDUT1(L)  
Numerikus szimulációs eljárások  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens   Őszi MAKDUT2(L)  

8. Nagyhőmérsékletű berendezések és
hőenergiagazdálkodás tématerület

Vezető: Dr. PALOTÁS Árpád Bence

Égés- és gázosításelmélet  Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDEN1(L)  
Transzportfolyamatok  Dr. (Lukács) Tóth Pál, adjunktus   Őszi/Tavaszi  MAKDEN2(L)  
Tűzálló anyagok vizsgálati módszereinbsp; Dr. Póliska Csaba, egyetemi docens   Őszi/Tavaszi  MAKDEN3(L)  
Transzmissziós számítások  Dr. Szűcs István, professor emeritus  Őszi/Tavaszi  MAKDEN4(L)  

9. Kerámiák és technológiáik tématerület

Vezető: Dr. KOCSERHA István

Kerámiák mechanikája és technológiája  Dr. Kocserha István, egyetemi docens Őszi  MAKDKE1(L)  
Építőanyagok,szilikátok, üvegek  Dr. Kocserha István, egyetemi docens Őszi  MAKDKE2(L)  

10. Polimertechnológia tématerület

Vezető: Dr. MAROSSY Kálmán

Polimerek fizikája  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO1(L)  
PVC anyag-ismeret  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO2(L)  
Műanyagfeldolgozás reológiája  Dr. Czél György, egyetemi docens  Tavaszi  MAKDPO3(L)  
Bevezetés a polimerek kémiájába  Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDPO4(L)  
Műanyagok feldolgozás technológiája  Dr. Belina Károly, egyetemi tanár  Őszi MAKDPO5(L)  

11. Kémiai folyamatok és technológiák tématerület

Vezető: Dr. VISKOLCZ Béla

Szerves kémia technológia műszakiaknak  Dr. Fejes Zsolt, egyetemi docens  Tavaszi  MAKDKF1(L)  
Szorpció és katalízis  Dr. Lakatos János, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDKF2(L)  
Összetett rendszerek szimulációja, molekulatervezés és termokémia számítások  Dr. Szőri Milán, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDKF3(L)  
Elméleti kémia módszerek alkalmazása ipari folyamatokhoz  Dr. Viskolcz Béla, egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF4(L)  
Adatelemzés  Dr. Bánhidi Olivér, címzetes egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF5(L)  
Name of course  Lecturer Neptun code of English course  Semester
(fall or spring)
Course Description

1. Chemically Metallurgy

Leader: Prof. Dr. Tamás KÉKESI

Surface technologies Prof. Dr. Török Tamás MAKDKM1EN Spring
Chemical Metallurgy-I Prof. Dr. Török Tamás MAKDKM2EN Spring
Theoretical Fundamentals of Chemical Metallurgy Prof. Dr. Kékesi Tamás MAKDKM3EN Spring/Fall
Processes of Metal Extraction and Refining Prof. Dr. Kékesi Tamás MAKDKM4EN Spring/Fall

2. Foundry Engineering

Leader: Dr. László VARGA

Theoretical basics and simulation of foundry processes Dr. Molnár Dániel MAKDÖN1EN Spring

3. Interfacial phenomena and nano-technology

Leader: Prof. Dr. György KAPTAY

Art of Doing Science Prof. Dr. Kaptay György MAKDHN1EN Fall
Bulk and Interfacial Equilibrium of Materials Prof. Dr. Kaptay György MAKDHN2EN Spring/Fall
Nanotechnology Dr. Baumli Péter MAKDHN3EN Fall

4. Plastic deformation of metals

Leader: Prof. Dr. László TÓTH

Theory of metal forming Dr. Kovács Sándor MAKDFK1EN Fall
Hot forming Dr. Szűcs Máté MAKDFK2EN Spring
Cold Metalforming Processes Dr. Szűcs Máté MAKDFK3EN Spring
Modelling in crystal plasticity Prof. Dr. László S. Tóth MAKDFK4EN Spring

5. Physical metallurgy and heat treatment

Leader: Prof. Dr. Valéria MERTINGER

X-ray diffraction methods Prof. Dr. Mertinger Valéria MAKDFH2EN Spring
Metal Matrix Composites Prof. Dr. Gácsi Zoltán
Dr. Gergely Gréta
MAKDFH3EN Fall
Solide State tansformation


Prof. Dr. Roósz András
Dr. Benke Márton

MAKDFH4EN Fall
Solidification Prof. Dr. Roósz András
Dr. Veres Zsolt
MAKDFH5EN Fall
 Electron microscopy: a powerful tool for understanding the operating mechanisms of deformation Dr. habil. Antoine Guitton      

6. Materials informatics

Leader: Prof. Dr. Zoltán GÁCSI

Non conventional computation in image analysis Dr. Barkóczy Péter MAKDIA2EN Spring
Applications of computer algebraic systems Dr. Körtesi Péter MAKDIA3EN Spring/Fall  
Anisotropy examinations Dr. Benke Márton MAKDAI4EN Fall
Scientific database management Kissné Dr. Svéda Mária MAKDAI5EN Spring
Artificial intelligence and material science application  Dr. Tóth-Lukács Pál MAKDAI6EN Fall

7. Space materials and technology

Leader: Prof. Dr. Pál BÁRCZY

Materials science in space Dr. Bárczy Pál
prof.emeritus
MAKDUT1(L) Spring  
Numerical simulation processes Dr. Barkóczy Péter MAKDUT2(L) Fall  

8. High temperature equipment and heat energy utilization

Leader: Prof. Dr. Árpád Bence PALOTÁS

Combustion Theory and Gasification Theory Prof. Dr. Palotás Árpád Bence MAKDEN1EN Spring/Fall
Transport processes Dr. Tóth Pál MAKDEN2EN Spring/Fall  
Test methods for refractory materials Dr. Póliska Csaba MAKDEN3EN Spring/Fall
Transmission processes of airpollutants Dr. Szűcs István
prof. emeritus
MAKDEN4EN Spring/Fall

9. Ceramics and their technologies

Leader: Dr. István KOCSERHA

Mechanics and Processing of Ceramics Dr. Kocserha István MAKDKE1EN Fall
Constructional materials, silicates and glasses Dr. Kocserha István MAKDKE2EN Fall  

10. Polymer technology

Leader: Prof. Dr. Kálmán MAROSSY

Physics of Polymers Dr. Marossy Kálmán
prof. emeritus
MAKDPO1EN Spring/Fall
PVC materials Dr. Marossy Kálmán
prof. emeritus
MAKDPO2EN Spring/Fall
Rheology of Polymers Prof. Dr. Czél György MAKDPO3EN Spring
Introduction to the Chemistry of Polymers Dr. Szabó Tamás MAKDPO4EN Spring/Fall
Plastics Processing Technology Prof. Dr. Belina Károly MAKDPO5EN Fall

11. Chemical processes and technologies

Leader: Prof. Dr. Béla VISKOLCZ

Selected topics of petrochemical and organic chemical technologies Dr. Fejes Zsolt MAKDKF6EN Spring
Sorption and catalysis Dr. Lakatos János MAKDKF2EN Spring/Fall
Molecular Simulations of Complex Systems, Molecular Design and Calculations of Thermochemical properties Dr. Szőri Milán MAKDKF3EN Spring/Fall
Application of Theoretical Chemistry Methods for Industrial Processes Prof. Dr. Viskolcz Béla MAKDKF4EN Spring/Fall
Data Analysis Dr. Bánhidi Olivér MAKDKF5EN Spring/Fall  
Molecular Engineering Dr. Fiser Béla MAKDKF56N Spring/Fall