Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Tantárgyak

A 2016 - ban kezdett doktorandusz hallgatók számára a táblázatban szereplő tárgyak felvételére nyílik lehetőség. 

A képzési és kutatási szakaszban a doktoranduszoknak négy kötelező és két kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyat kell teljesíteniük.

A Kutatástan címűt az első, a Tudományos adatbáziskezelés címűt a második félévben kell teljesíteni.

A kötelező tárgyakért 10  kredit/tárgy, a kötelezően teljesítendő fakultatív tárgyakért 2 kredit/tárgy jár.

A tárgyakról bővebb információkat az alábbi letölthető dokumentum tartalmaz.

Doktori tárgylista

A gyorsabb keresés érdekében használja a keresőmezőt a tantárgy neve, tárgyfelelős neve, neptun kódja szerinti szűkítés segítségével.

A tantárgyak és a tárgyjegyzők abc sorrendbe tehetők a táblázat két oszlopának fejlécére kattintva.

 

Tantárgy megnevezése Tárgyjegyző  Félév (Őszi/Tavaszi)  Tantárgyi dosszié  

NEPTUN
nappali/levelezős

Felülettechnológiák   Dr. Török Tamás
  egyetemi tanár  
Tavaszi   MAKDKM1(L)  
Kémiai metallurgia I.  Dr. Török Tamás, egyetemi tanár   Tavaszi   MAKDKM2(L)
Kémiai metallurgia elméleti alapjai   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM3(L)
Fémkinyerés és tisztítás elmélete   Dr. Kékesi Tamás, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDKM4(L)
Öntészeti folyamatok szimulációja   Dr. Molnár Dániel, egyetemi docens  Tavaszi   MAKDÖN1(L) 
Nyomásos öntés   Dr. Dúl Jenő, c. egyetemi tanár  Őszi   MAKDÖN2(L)
Öntödei formázóanyagok és technológiák   Dr. Varga László, egyetemi docens   Őszi  MAKDÖN3(L)
Fémöntészeti ötvözetek és technológiák   Dr. Fegyverneki György, c. egyetemi docens   Tavaszi   MAKDÖN4(L)
Öntöttvas elmélet   Dr. Diószegi Attila, c. egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDÖN5(L)
Kutatástan   Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi   MAKDHN1(L)
Anyagok térfogati és határfelületi egyensúlya   Dr. Kaptay György, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi   MAKDHN2(L) 
Nanotechnológiák   Dr. Baumli Péter, egyetemi docens   Őszi   MAKDHN3(L)  
A képlékenyalakítás elmélete   Dr. Krállics György,egyetemi tanár   Őszi   MAKDFK1(L)  
Melegalakítás   Dr. Krállics György,egyetemi tanár   Tavaszi   MAKDFK2(L)  
Hideg képlékenyalakító eljárások   Dr. Kovács Sándor,adjunktus   Tavaszi   MAKDFK3(L)  
Lézersugaras technológiák   Dr. Buza Gábor, c. egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDFH1(L)  
Röntgendiffrakciós módszerek   Dr. Mertinger Valéria. egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDFH2(L)  
Fémkompozitok  

Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár

Dr. Gergely Gréta, egyetemi docens  

Őszi MAKDFH3(L)  
Szilárd fázisú átalakulások 

Dr. Roósz András, professor emeritus

Dr. Benke Márton, egyetemi docens  

Őszi MAKDFH4(L)  
Kristályosodás 

Dr. Roósz András, professor emeritus 

Dr. Veres Zsolt, egyetemi docens 

Őszi MAKDFH5(L)  
Képelemzés  Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár   Tavaszi  MAKDAI1(L)  
Nem konvencionális számítási eljárások a képelemzésben  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens   Tavaszi  MAKDAI2(L)  
Komputer-algebrai rendszerek alkalmazásai  Dr. Körtesi Péter egyetemi docens   Őszi/Tavaszi  MAKDAI3(L)  
Anizotrópia vizsgálatok  Dr. Benke Márton, egyetemi docens   Őszi  MAKDAI4(L)  
Tudományos adatbáziskezelés   Kissné Dr.Svéda Mária, tudományos főmunkatárs   Tavaszi MAKDAI5(L)  
Űranyagtudomány  Dr. Bárczy Pál, professor emeritus   Tavaszi  MAKDUT1(L)  
Numerikus szimulációs eljárások  Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens   Őszi MAKDUT2(L)  
Égés- és gázosításelmélet  Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDEN1(L)  
Transzportfolyamatok  Dr. Tóth Pál, adjunktus   Őszi/Tavaszi  MAKDEN2(L)  
Tűzálló anyagok vizsgálati módszereinbsp; Dr. Póliska Csaba, egyetemi docens   Őszi/Tavaszi  MAKDEN3(L)  
Transzmissziós számítások  Dr. Szűcs István, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDEN4(L)  
Kerámiák mechanikája és technológiája  Dr. Gömze A. László, egyetemi tanár   Őszi  MAKDKE1(L)  
Építőanyagok,szilikátok, üvegek  Dr. Gömze A. László, egyetemi tanár   Őszi  MAKDKE2(L)  
Polimerek fizikája  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO1(L)  
PVC anyag-ismeret  Dr. Marossy Kálmán, egyetemi tanár   Őszi/Tavaszi  MAKDPO2(L)  
Műanyagfeldolgozás reológiája  Dr. Czél György, egyetemi docens  Tavaszi  MAKDPO3(L)  
Bevezetés a polimerek kémiájába  Dr. Szabó Tamás, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDPO4(L)  
Műanyagok feldolgozás technológiája  Dr. Belina Károly, egyetemi tanár  Őszi MAKDPO5(L)  
Szerves kémia technológia műszakiaknak  Dr. Fejes Zsolt, egyetemi docens  Tavaszi  MAKDKF1(L)  
Szorpció és katalízis  Dr. Lakatos János, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDKF2(L)  
Összetett rendszerek szimulációja, molekulatervezés és termokémia számítások  Dr. Szőri Milán, egyetemi docens  Őszi/Tavaszi  MAKDKF3(L)  
Elméleti kémia módszerek alkalmazása ipari folyamatokhoz  Dr. Viskolcz Béla, egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF4(L)  
Adatelemzés  Dr. Bánhidi Olivér, címzetes egyetemi tanár  Őszi/Tavaszi  MAKDKF5(L)