Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

PhD képzés

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskolában - mint minden más doktori iskolában - a doktori képzés nappali, levelező vagy egyéni felkészülési formában folyhat, s eredményes lezárását az abszolutórium megszerzése bizonyítja. Abszolutórium birtokában kerülhet sor a doktori szigorlat letételére, az értekezés benyújtására ill. megvédésére. Ezek, valamint az egyéb feltételek (pl. nyelvismeret, publikáció stb.) sikeres teljesítése után kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

A Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola az alábbi tématerületeket fogja át:

 1. Kémiai metallurgia
 2. Öntészet
 3. Határfelületi- és nanotechnológiák
 4. Fémek képlékenyalakítása
 5. Fémtan, hőkezelés
 6. Anyaginformatika
 7. Űranyagtudomány és technológia
 8. Nagyhőmérsékletű berendezések és hőenergiagazdálkodás
 9. Kerámiák és technológiák
 10. Polmertechnológia
 11. Kémiai folyamatok és technológiák

Az egyes tématerületeket bővebben a Doktori Iskola Tématerületek aloldala ismerteti.

A Doktori Iskola államilag támogatott és költségtérítéses formában indítja el a képzést. A felvételi eljárás menetéről, a felvételi követelményekről a honlapon a Felvételi eljárás oldalon kerül részletes bemutatásra.

A Doktori Iskola képzési terve megtekinthető a Képzési terv oldalon.

A doktori képzés szakaszai

A felvett hallgatónak a kutatómunkák teljesítése mellett számos tanulmányi kötelezettséget is teljesíteni kell.

A doktorandusz hallgatónak kutatómunkája eredményeiről minden félév végén kutatószeminárium keretében, míg a tanulmányairól vizsgák során kell számot adnia.

Kutatómunkájáért, vizsgaeredményeiért, publikációiért, stb. ún. kredit pontot kap, amelyből 240 pontot kell összegyűjteni a képzés végére.

A védésre bocsátás feltétele a szükséges krediteken kívül olyan két, rangos folyóirat cikk, amelynek első szerzője a PhD hallgató.

A doktori képzés két szakaszra osztható képzési és kutatási szakaszravalamint kutatási és disszertációs szakaszra. Az egyes féléveket tartalmazó szakaszokat a következőkben ismertetjük.

 
Feladatok az 1. félévben
 • beiratkozás az 1. félévre;
 • munkaterv készítése;
 • tanulmányi ütemterv készítése;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatástan c. tárgy teljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok az 2. félévben
 • beiratkozás a 2. félévre;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok a 3. félévben
 • beiratkozás a 3. félévre;
 • tantárgy felvétele a NEPTUNBAN;
 • felvett tárgy(ak)vizsgateljesítése;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok a 4. félévben
 • beiratkozás a 4. félévre;
 • KOMPLEX VIZSGA teljesítése
 • félévzárás;
Feladatok az 5. félévben
 • beiratkozás az 5. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok a 6. félévben
 • beiratkozás a 6. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok a 7. félévben
 • beiratkozás a 7. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása;
 • félévzárás;
Feladatok a 8. félévben
 • beiratkozás a 8. félévre;
 • Kutatószeminárium tartása, amely kiváltható a műhelyvitával;
 • félévzárás;
 • műhelyvita;
 • Disszertáció és a tízisfüzet elkészítése;
 • PhD doktori védés;

A doktori képzésben a doktorandusz hallgató feladatairól további információk a képzési tájékoztató füzetben olvasható.

A PhD képzésről további információk érhetők el az alábbi oldalakon: