Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Kutatószeminárium

A doktori képzésben résztvevő PhD hallgató köteles kutatómunkát végezni, melynek eredményeiről minden félévben kutató szeminárium előadás keretében kell bemutatniuk, az előzetesen leadott 20-30 oldalas kutatási jelentést.

A doktorandusz hallgatónak a képzés során összesen legalább hét nyilvános kutatószemináriumot kell teljesíteni:

  • hármat a képzési és kutatási szakaszban, ezekre max. 15 kredit/kutatószeminárium adható;
  • négyet a kutatási és disszertációs szakaszban, ezekre max. 20 kredit/kutatószeminárium adható.

A kutató dolgozatnál előírt formai követelmények a Formai követelmények oldalon tekinthetők meg.

Az első félévben a kutatószemináriumra a hallgatónak lehetősége van irodalmi összefoglalót készíteni, amelyben kijelöli a kutatási irányokat is.

A kutatószeminárium csak a tudományos témavezető aláírásával fogadható el és utána pozitív bírálat esetén mutatható be. 

A kutatószeminárium írásos anyagát a Doktori Iskola vezetője kiadja egy, a témában járatos oktatónak, kutatónak bírálatra. A hallgató a bírálatot az előadás előtt fogja megkapni. A kutatási téma előrehaladásának követhetősége érdekében – lehetőség szerint – a hallgató kutatószemináriumi dolgozatait ugyanazon oktató kapja rendszeresen bírálatra.

Minden félév tanulmányi időszakának zárását követő hónapban szervezett összevont szeminárium jegyzőkönyve igazolja azt, hogy a hallgató eredményesen teljesítette a feladatait.

A kutatószemináriumokat a Dékáni Hivatal szervezi, időpontjáról e-mailen keresztül értesül a hallgató. A honlapon a Hírek oldalon jelenik meg a kutatószeminárum időpontja poszt formájában. 

A kutatószemináriumok értékelése

 

  1. A kutatószemináriumi dolgozat csak abban az esetben bocsátható a szemináriumon előadásra, amennyiben a bíráló arra 50 %-nál jobb értékelést adott. 50 %, vagy az alatti értékelés esetén a dolgozat csak a soron következő szemináriumon, a bíráló által tett módosítási javaslatok figyelembevétele és javítása után, és újabb 50 %-nál jobb bírálat esetén bocsátható előadásra.
  2. A kutatószemináriumokat az előadás és a hozzáfűződő vita lezajlása után a hallgatóság diplomás tagjai is értékelik. Az érintett tématerület vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a kutatószemináriumon a szakterületnek legalább egy szakmailag hozzáértő képviselője megjelenjen a témavezetőn kívül. Ezen feltétel nem teljesülése esetén az adott hallgató kutatószemináriuma nem értékelhető. A hallgatóság a kutatószeminárium alkalmával 10 pontig terjedő pontozással értékel.
  3. Amennyiben mindkét fél által adott értékelés 50 % feletti, akkor 1-3. félévben 15 kredit, 5-8. félévben 25 kredit jár a kutatószeminárium teljesítéséért.
  4. A komplex vizsga és a disszertáció tudományos műhelyvitája kiváltja (15 vagy 25 kredittel) az adott félév kutatószemináriumi kötelezettségét.

A kutatószeminárium ügyrendje a Kerpely Antal Anyagtudományok - és technológiák Doktori Iskola képzési tervének 5. sz. mellékletében is megtekinthető.