Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Disszertációk

A Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskolában 1998 óta fokozatot szerzettek listája megtekinthető az a táblázatban.

 

Fokozatot szerző neve Értekezés címe  Témavezető neve  Letölthető tézisfüzet  Letölthető disszertáció Védés időpontja
Károly Zoltán   Minőségbiztosítási szempontok a Si-mentes Al-mal dezoxidált acélok üstmetallurgiai kezelése során Kovács Károly - -   1996. 06. 21.
Palotás Árpád Bence Képzelemzés alkalmazása nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételeken Voith Márton - -   1997. 04. 08.
Devyatkin Szergej Átmenetifém-diboridok elektrokémiai szintézise nagyhőmérsékletű sóolvadékok elektrolízise útján Kaptay György - -   1997. 07. 09.
Jánosfy Gyula Alumíniummal csillapított szilíciumszegény lágyacélok fémesalumínium tartalmának és oxigénszintjének szabályozása Károly Gyula - -   1998. 01. 16.
Csepeli Zsolt Irányítottan kristályosított volfrám szállal erősített alumínium mátrixú kompozit szerkezete Gácsi Zoltán - -   1998. 03. 12.
Mertinger Valéria Gravitáció okozta olvadékmozgások hatása az Al-Ni eutektikum szerkezetére  Bárczy Pál - -   1998. 05. 07.
Sevcsik Mónika Az ipar energiagazdálkodásának elemzése, különös tekintettel a kohászati energiafelhaszálásra a magyarországi gazdasági átalakulás időszakában Wopera Lászlóné - -   1998. 06. 18.
Gál Sémer Sándor Kemometria alkalmazása a hidrometallurgiában Raisz Iván - -   1998. 08. 25.
Török Béla A TiO2 hatása a nagyolvasztói salakok néhány metallurgiai tuljdonságaira Tóth Lajos Attila - -   1999. 02. 04.
Hegedűs Éva Tiszta és adalékolt béta volfrám előállítása és jellemzése Tranta Ferenc - -   1999. 06. 10.
Balázsi Csaba Volfrámsav hidrát és származékainak előállítása és vizsgálata Bárczy Pál - -   2000. 09. 18.
Kuti István A kétalkotós szilárd oldatok egyirányú kristályosodásánál kialakuló mikroszerkezet modellezése Roósz András    2000. 11. 30.
Alexandr Viktorovics Beljajev Új szabályozási algoritmus sokzónás kristályosító berendezésekhez Roósz András    2000. 11. 16.
Tikász László Határfelületi energiák vizsgálata a fém- és kompozitöntészet egyes területein Kaptay György    2001. 02. 28.
Pintér Richárd Zoltán A nagynyomású öntés formatöltésének modellezése különböző formák esetén

Szalai Gyula, Friedrich Klein

   2001. 01. 10.
Báder Enikő Határfelületi energiák vizsgálata a fém- és kompozitöntészet egyes területein Kaptay György    2001. 05. 24.
Rontó Viktória A szekunder dendritágak durvulása háromalkotós alumínium ötvözetek kristályosodásakor Roósz András    2001. 10. 20.
Zupkó István Alumíniumötvözetek kisajtolásának számítógépes szimulációja Gulyás József    2002. 04. 05.
Németh Szabolcs NOx emisszió csökkentése osztott tüzeléssel acélipari izzitókemencéknél Palotás Árpád    2001. 01. 01.
Kuki Ákos Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldalfázisú mikrofázis szeparációjának vizsgálatára Zsuga Miklós    2001. 01. 01.
Bakos István Az acél szélesszalag hideghengerlés fejlesztése alapvető technológiai paraméterek optimalizálásával és termelésirányítási rendszerfejlesztéssel Voith Márton    2002. 12. 11.
Braun Gábor Az acél szélesszalag meleghengerlési technológia tervezésének újszerű alapelvei Voith Márton    2003. 06. 06.
Babcsán Norbert Ceramic Particles Stabilized aluminium Foams Bárczy Pál    2003.10. 18.
Varga László Lemezgrafitos öntöttvas olvadék csíraállapota és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata Dúl Jenő    2003. 12. 18.
Sebő Sándor A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával Voith Márton    2004. 04. 26.
Gárdus Zoltán Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése Farkas Ottóné    2004. 06. 23.
Magyar Anita Karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitok Al/C határfelületének jellemzése Gácsi Zoltán    2004. 07. 13.
Barkóczy Péter Egyfázisú anyagok újrakristályosodásának szimulációja cella automata módszerrel Roósz András    2004. 12. 20.
Horváth Judit Nagypontosságú vizsgálati módszer aranyalapú ékszerötvözetre Török Tamás    2005. 01. 17.
Leskovics Katalin A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira Bárczy Pál    2006. 01. 27.
Becze Levente Cink visszanyerése keményhorganyból elektrolitos raffinálással Török Tamás    2006. 03. 10.
Csicsovszki Gábor Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzó páclevek regenerálására Török Tamás    2006. 10. 20.
Szemmelveisz Tamásné Fás- és lágyszárú biomasszák tüzelhetőségi feltételeinek vizsgálata Szűcs István    2006. 11. 17.
Fegyverneki György Alumínium hengerfej öntvények repedés érzékenysége Dúl Jenő    2007. 06. 06.
Lukács Sándor A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél Tóth Levente    2007. 06. 06.
Svéda Mária Monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Roósz András    2007. 07. 19.
Tomolya Kinga Al-SiC és Al-SiC(Cu) porkohászati kompozitok előállítása és összehasonlító vizsgálata Gácsi Zoltán    2007. 10. 17.
Nagy Erzsébet Alakváltozás indukálta martenzites átalakulás ausztenites Cr-Ni acélokban Mertinger Valéria    2007. 10. 12.
Kozsely Gábor Az ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas bainites átalakulásának vizsgálata Tranta Ferenc    2008. 04. 22.
Csányi Judit Alumínium-oxid porkerámiák alakadási technológiai paramétereinek optimalizálása, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és a mikroszerkezetre Gömze A. László    2008. 05. 26.
Gábor Tamás Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása Kaptay György    2008. 05. 26.
Tóth János Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása Voith Márton    2008. 05. 27.
Póliska Csaba A gravitáció okozta áramlás hatása a szukcinonitril-aceton oldat dermedésére Gácsi Zoltán 2008. 10. 06.
Gergely Gréta A stroncium és az olvadékmozgás hatása a Si morfológiájára Al7Si0,3Mg ötvözet esetén Gácsi Zoltán 2008. 10. 06.
Rónaföldi Arnold Forgó mágneses mezős magneto-hidrodinamikai keverővel ellátott kristályosító berendezés kifejlesztése és vizsgálata Roósz András 2009. 04. 22.
Budai István Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése Kaptay György 2009. 06. 03.
Veres Zsolt Orientált egykristály előállítása Heusler ötvözetből Roósz András 2009. 06 23.
Détári Anikó Forma - és fém kölcsönhatásainak vizsgálata, különös tekintettel a formázóanyagok újrahasznosítására Tóth Levente 2009. 10. 15.
Szabó Andrea Szilícium-szegény, alumíniummal dezoxidált acél tisztaságának javítása argonos átöblítés finomításával Károly Gyula 2009. 11. 03.
Márkus Róbert Acélgyártási salakok környezetbarát hasznosítási lehetőségeinek elméleti alapjai, és megvalósíthatósága egyes részeinek kidolgozása Grega Oszkár 2009. 11. 09.
Baumli Péter Karbon fázissal erősített alumínium mátrixú kompozitok létrehozása sóolvadék segédfázis alkalmazásával Kaptay György 2009. 12. 02.
Kardos Ibolya Digitális képfeldolgozás és színes metallográfia alkalmazása gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezetének jellemzésére Gácsi Zoltán 2009. 12. 19.
Simon Andrea Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al-SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira Gácsi Zoltán 2010. 05. 05.
Zákányiné Mészáros Renáta Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel és ezek elegyeivel, és a képződött aggregátumok stabilitása Bárány Sándor 2010. 05. 14.
Molnár Dániel Visszamaradó öntési feszültség és méretváltozás mérése és szimulációja Dúl Jenő 2010. 10. 14.
Benke Márton CuAlNi alapú alakemlékező ötvözetek fémtani folyamatainak vizsgálata Mertinger Valéria 2010. 11. 16.
Kollár Mariann PVC-alapú polimer keverékek előállítása és vizsgálata (Poláris-apoláris polimer keverékek előállítása és vizsgálata) Marossy Kálmán 2010. 11. 30.
Mende Tamás Az ESTPHAD módszer fejlesztése és alkalmazása kettő-, három- és négyalkotós rendszerek likvidusz hőmérsékletének közelítésére Roósz András 2010. 12. 08.
Kuzsella László  Rostirányú tömörítés hatása a bükk faanyag szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira Bárczy Pál 2011. 04. 08.
Ádámné Major Andrea Többfalú szén nanocső tartalmú polimer nanokompozitok előállítása és tanulmányozása Belina Károly 2011. 06. 20.
Pázmán Judit Szilíciumkarbid szemcsék kémiai nikkelezése és fémkompozitokban történő alkalmazása Gácsi Zoltán 2011. 06. 22.
Kocserha István Adalékanyagok hatása téglaipari termékek extrudálására Gömze A. László 2011. 10. 19.
Szűcs András Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Belina Károly 2011. 11. 11.
Svidró József Tamás Transzport folyamatok a fém/formázóanyag határfelületen Diószegi Attila, Tóth Levente 2011. 12. 12.
Harcsik Béla Hidegen hengerelhető acélok folyamatos öntésénél a kagylószűkülés befolyásolása hevítést nem biztosító üstmetallurgiai műveletekkel Károly Gyula 2012. 06. 19.
Somosvári Béla Márton Habnövekedés és stabilitás eltérő gravitációs körülmények között Bárczy Pál 2012. 07. 06.
Rimaszéki Gergő A sósavas oldatokban végzett elektrolitos ónraffinálás fejlesztése az elektrolízis részfolyamatainak vizsgálata alapján Kékesi Tamás 2012. 09. 20.
Géber Róbert Mészkőliszt és dolomit töltőanyagok hatása aszfalthabarcsok reológiai tulajdonságaira Gömze A. László 2012. 11. 30.
Diaconu Vasile Lucian A molibdén ötvözés hatása az öntöttvasak termomechanikus hőfárasztási tulajdonságaira Dúl Jenő 2012. 12. 19.
Szombatfalvy Anna Ágnes Járműipari öntészeti AlSi-ötvözetek tulajdonságainak vizsgálata Dúl Jenő 2012. 12. 19.
Szabó Richárd Öntéstechnikai és hőtechnikai paraméterek hatása az alumínium nyomásos öntvény szilárdsági tulajdonságaira Dúl Jenő 2012. 12. 20.
Kovács Sándor Kör keresztmetszetű fémhuzalok húzási technológiájának számítógéppel támogatott tervezése és komplex optimalizálása Mertinger Valéria 2013. 01. 14.
Zsoldos Gabriella UHMWPE-Biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Czél György, Marossy Kálmán 2013. 03. 01.
Lévai Gábor Acéllemezek színező tűzishorganyzása cink-titán fémolvadékkal Török Tamás, Kaptay György 2013. 12. 17.
Móger Róbert A nagyolvasztó-falazat hűtési intenzitása, tapadvány-kialakulási folyamata és az áramló gáz metallurgiai kihasználása között fennálló összefüggés-rendszer feltárása Farkas Ottó 2014. 03. 31.
Koncz-Horváth Dániel Röntgen-fluoreszcens analízis alkalmazása elektronikai alkatrészek forrasztás-technológiájában Gácsi Zoltán 2014. 11. 28.
Mezzölné Sinka Tünde Szerkezeti inhomogenitások csökkentése gömbgrafitos öntöttvasak gyártásánál Dúl Jenő 2015. 04. 16.
Pálinkás Sándor Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében Roósz András, Krállics György 2015. 04. 28.
Vanyorek László Szén nanoszorbensek és katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei a kémiai és a környezetvédelmi technológiákban Lakatos János, Kónya Zoltán 2015. 06. 23.
Dobó Zsolt A változó feszültség jellemzőinek hatása az elektrolitikus hidrogén előállítás energiahatékonyságára Palotás Árpád Bence 2016. 01. 21.
Gyöngyösi Szilvia Anyagtudományi sejt-automaták skálázási stratégiái Barkóczy Péter 2016. 03. 22.
Szabó Gábor Plattírozott alumíniumlemezek komplex gyártástechnológiai optimalizációja Mertinger Valéria 2016. 04. 19.
Mikó Tamás Alumínium-magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során Barkóczy Péter 2016. 05. 17.
Tóth Judit Formázóanyagok hőfizikai tulajdonságainak vizsgálata Diószegi Attila, Tóth Levente  2016. 08. 29.
Uramné Lantai Katalin Szilárd részecske forrás-hozzárendelése és a szmoghelyzet kezelése mérési adatokra alapozott statisztikai elemezés segítségével Palotás Árpád Bence 2017. 01. 09.
Szűcs Máté Többszintű modellezés alkalmazása a szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlési folyamatok vizsgálatára Krállics György, Gácsi Zoltán  2017. 02. 22.
Fiser Béla Theoretical Investigations of Glutathione – A Unique Antioxidant Viskolcz Béla 2017. 04. 25.
Kulcsár Tibor   A sósavas ónraffinálás elektródfolyamatainak értékelése újszerű vizsgálati rendszerek fejlesztése alapján Kékesi Tamás 2017. 06. 19.
Godzsák Melinda Acéllemezek színező tűzihorganyzása cink-mangán fémolvadékkal Kaptay György 2017. 10. 11.
Thirupathi Kalaivanan  Study of Zr4/Cr3 Based Conversion Coatings on Aluminium Alloys Bárczy Pál 2018. 05. 22.
Nagy Csaba  Multiphysic multiscale numerical simulation of the solidification of binary and ternary alloys under forced convection Roósz András  2018. 09. 07.
Cseh Dávid  Maradó feszültség relaxációja fárasztó igénybevétel közben Mertinger Valéria  2018. 11. 22.
Nagy Gábor Étkezdei hulladékok pirolízis útján történő hasznosításának vizsgálata Wopera Lászlóné, Lovrity Zita 2019. 03.08.
Orosz-Szirmai Georgina Alumínium és magnézium ötvözetek felületmódosítása nanostruktúrás nikkelalapú összetett rétegek kialakításával Török Tamás 2019. 04. 16.
Boros Renáta Zsanett A study of elementary reactions of isocyanate production

Viskolcz Béla, Szőri Milán

2019. 05. 06.
Al-Azzawi Ali Hussein Hasan Improving the hardness and wear resistance of cast iron surface by laser melt beam injection method (LMI) with mechanical alloyed powder

Baumli Péter, Mucsi Gábor

2019. 06. 26.
Radányi Ádám Tűkristályképződés elektronikai csatlakozó felületeken Gácsi Zoltán 2019. 07. 10.
Garami Attila  Gépi látás és gépi tanulás alkalmazása ipari méretű tüzelési folyamatok ellenőrzésére Lukács-Tóth Pál  2019.12. 10.
Dargai Viktória  A vízüveges kötőanyag tartalmú homokkeverékben hőterhelés hatására bekövetkező változások vizsgálata Varga László 2020. 10. 22.
Majtényi József  Fogasléc előgyártmány előállításának maradó feszültség vonatkozásai Mertinger Valéria, Benke Márton 2020. 11. 13.
Román Krisztina  Növényi adalékanyagokkal töltött habosított PVC kompozitok Marossy Kálmán, Zsoldos Gabriella 2021. 01. 13.
Varanasi Dheeraj  Phenomena upon Brazing of Steels by Copper Baumli Péter, Kaptay György 2021. 01. 14.
Hadjadj Rachid  Theoretical Study on Molecular Networks of Carbon Dioxide to Methanol Conversion Viskolcz Béla  2021. 01. 20.
Nuilek Kanokon  Investigation the effect of activation and exfoliation on carbon nanosheets properties Simon Andrea, Baumli Péter 2021. 01. 20.
Somdee Patcharapon  Polymer Composites for Energy Applications (Polyurethanes of Increased Heat Conductivity) Marossy Kálmán, Erdélyi János 2021. 01. 28.
Kiss Bálint Gábor  Investigation of Interface phenomena in Formamide-Water Systems by Computer Simulation Methods Szőri Milán, Jedlovszky Pál 2021. 01. 28.
Kumar Pal Manoj  Development of ceramic particle reinforced SAC305 lead-free solder composite material Gácsi Zoltán, Gergely Gréta 2021. 02. 26.
Hlavács Adrienn  Melegen hengerelt, illetve végső állapotú alumínium lemezek fülesedésének előrejelzése mechanikai vizsgálatokkal és röntgendiffrakciós textúra mérésekkel Benke Márton  2021. 07. 05.
Cheikh Wafaa  An atomistic view of polyurethane chemistry – A combined theoretical and experimental study Viskolcz Béla 2021. 07. 13.
Bilal Elmrabate  Development of cellulose-based photoactive nanohybrid membranes for water purification Németh Zoltán  2021. 08. 02.
Maeeni Ali Ibrahim Moslem  Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier Marossy Kálmán  2021. 08. 03.
Alnaiely Shaymaa  Improved Corrosion Resistance For Reinforced Concrete Using Inhibitors of Environmentally Friendly Török Tamás  2021. 08. 16.
Rugóczky Péter  Gyémánt-MMC kölcsönhatás és szerepe a mesterséges gyémántréteg képzésében Lakatos János  2021. 08. 31.
Mesterné Kurovics Emese  Műszaki kerámiák fejlesztése bioeredetű adalék hozzáadásával Gömze A. László †  2021. 11. 30.
Juhászné Szalai Adrienn  Különböző nanoanyagok karakterizlása Fodor Bertalan, Kaptay György 2022. 01. 12.
Alhafadhi Mahmood  Numerical simulation and experimental validation of residual stresses in a multi-pass welded oil and gas pipe Szűcs Máté, Kovács Sándor 2022. 02. 02.
Reizer Edina  Growth Mechanisms of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon - A Case Study of Benzo(a)pyrene Fiser Béla  2022. 03. 29.
Sályi Zsolt  Boridok alkalmazása növelt élettartamú szelektív forrasztószerszámok fejlesztéséhez Benke Márton  2022. 04. 28.
Angel Dávid Ádám  Ti-TiB2-TiB nanokompozitok fejlesztése Gácsi Zoltán, Benke Márton  2022. 05. 23.